Showing all 11 results

 • Stories-from-gold-streetf-ront.jpg

  Stories from Good Street | Anthology | 8Letters Collection | Inspirational

  380.00

  Welcome to Good Street, a place where heartwarming tales come alive and hope thrives. In this enchanting anthology, immerse yourself in a collection of stories that will warm your soul. From the masterfully woven tales of love and friendship to the extraordinary acts of kindness that restore faith in humanity, Stories from Good Street invites…

 • Kadiliman:Mga Kuwentong Mitolohiya sa Pilipinas | Anthology

  350.00

  Kadiliman:Mga Kuwentong Mitolohiya sa Pilipinas | Anthology | Paranormal Romance Umaalingawngaw ang mga bulalakaw, kasabay ng nag-uumalpas na hampas ng hanging humihiyaw. Tila ba may gustong iparating, mga alamat na nais isatinig, mga kuwentong matagal nang tanging ang buwan at mga tala lamang ang nakaririnig. Hindi pa huli ang lahat – ito ay maisasalba pa…

 • Love Confessions Front

  Love Confessions | HappyEverAfters Anthology

  380.00

  “What if it doesn’t work? Ah, what if it does?” These haunting questions linger in the air, echoing the sentiment of those who dare to take the risk of falling in love. This collection of stories explores the captivating journey of hearts that brave the unknown, where the possibility of both heartbreak and bliss intertwines…

 • Love in Unexpected Places

  Love in Unexpected Places | HappyEverAfters | Anthology

  380.00

  “Love has a way of finding us where we least expect it.” This captivating anthology unveils the enchanting stories of hearts discovering love in the most unexpected of places. From chance encounters to serendipitous moments, prepare to be touched by the extraordinary power of love’s surprises. The Outreach Problem – Gian Trix Anamnesis – Robee…

 • Ikaw at Ako sa Huling Pahina cover

  Ikaw at Ako Sa Huling Pahina | HappyEverAfter | Anthology

  380.00

  Sa mundo ng mga salita, tayo’y naglalakbay patungo sa mga pahina ng pag-ibig. Ang antolohiyang ang magdadala sa mga kuwento ng mga puso na nagtatagpo at nagkakasundong magpatuloy sa buhay. Mula sa mga magagandang simula hanggang sa mga nagwawakas na kabanata, samahan natin mga karakter sa pagtuklas sa kahulugan ng pag-ibig. Alas Diyes – Patricia…

 • Liwanag:Mga Kuwentong Mitolohiya sa Pilipinas | Anthology

  350.00

  Liwanag: Mga Kuwentong Mitolohiya sa Pilipinas | Paranormal Romance | Anthology Hindi ito nakikita pero ramdam sa bawat guhit ng mga palad, sa bawat balasa ng mga baraha, at sa bawat ugat na sinasamba. Mga kuwentong matagal nang nakatago, mga yamang pinoprotektahan mula sa anino… Bumubulong na oras na, upang isawalat ang mga sinulat na…

 • Silent Nights and Happy Ever Afters

  Silent Nights and Happy Ever Afters | Paperback | Various Authors

  450.00

  Feel the warmth of love as you read through a timeless collection of Filipino romance stories set during the best season of the year – Christmas! 20 Romance Stories by: Under the Mistletoe | Archeraye Rio’s Card | Rosa Maria Book-a-Person | Zen Marquez Spirit of Christmas Karaoke Past | Pauline Navarro To Love or…

 • Takipsilim mitolohiya

  Takipsilim: Mga Kuwentong Mitolohiya sa Pilipinas (Paranormal Romance)

  350.00

  Apoy, tubig, lupa, at hangin – ang mga elementong naglalaro para bumuo ng hiwaga kapag sumapit ang takipsilim. Hindi ito madalas na nakikita ng pangkaraniwan. May kanya-kanyang kasaysayan na hindi agad pinapaniwalaan. Pero mag-ingat dahil may sikreto itong mapaglinlang. Mag-ingat sa pakikipagtagu-taguan at magbaon ng sapat na tapang. Ang librong ito ay naglalaman ng koleksyon…

 • Tales frontTales full spread

  Tales | Anthology | Ancel Marie Mondia

  350.00

  “Tales” is an enthralling short story collection that delves into the lives of shape-changing women, each carrying a life-changing tale. These contemporary legends explore the powerful themes of love, birth, and death, providing a fresh perspective on the human experience. Within these pages, readers will encounter romantic plots that evolve, integrate, and defy conventional expectations,…

 • How May I Help You Today front

  How May I Help You Today? And Other Stories | Honesto C. Avellanosa III | Fiction | Short Stories

  350.00

  Michael Bernardo, a desperate man, gets a chance to change his life in a Cebu call center where he meets his beautiful trainer, Alexandra. He learns that the real world contradicts his romantic expectations, forcing him to resort to dishonesty for survival. As he struggles to reconcile his beliefs, he develops feelings for Alexandra while…

 • IN GLÖGG IS TRUTH: A HOLIDAY ROMANCE COLLECTION

  IN GLÖGG IS TRUTH: A HOLIDAY ROMANCE COLLECTION | Cris Santos | Ebook

  It’s the most wonderful time, plus the feels… This collection of romantic stories set during the Yuletide season will make your heart melt, your knees weak, and your holidays merrier. A witch’s plans to ruin everybody’s Christmas is botched, thanks to a talking toad. A Parisian takes the train to Strasbourg to seek closure from…