Showing the single result

  • Tahan Lance Abellon

    Tahan | Lance Abellon | Poetry | MaKaTa

    480.00

    Tahan | Lance Abellon | Poetry | MaKaTa Ang ‘Tahan’ ay ang pang-apat na koleksyon ng mga tulang pang-entablado mula kay Lance Abellon. Mga tula ng pagtahan, paghinto, pagtanggap, pag-ibig sa sarili, at pagpapatuloy ang nilalaman ng aklat. Para sa kanya, ito ang masasabing pinakapersonal niyang akda, na hinubog ng mga sandali ng pagdududa, pagtatanong…