Showing the single result

  • Isang salitang may tatlong letra

    Isang Salitang May Tatlong Letra | C.F. Vicente | Romance

    380.00

    Isang Salitang May Tatlong Letra | C.F. Vicente | Paperback | Romance May dilemma si Joey. Nawawala si Erwin, ang kanyang boyfriend. Kasalanan niya. Ina-alayan siya nito ng “forever” pero hindi niya tinanggap. Hindi pa man siya ikinakasal ay nagka-cold feet na siya. Pagkatapos, dumating si Bogs sa buhay niya isang gabi. Sa Bogs na…