Showing the single result

  • Aswang front

    Aswang | Miss Contessa | Novella

    320.00

    Malaki ang suliranin ni Damian. Hindi niya kayang ipagtapat kay Laura ang kanyang totoong pagkatao. Ngunit ang katotohana’y hindi niya puwedeng ilihim habambuhay. Ito’y mahahayag sa nakalaang paraan; alam niya ‘yon! Kaya nahulog siya sa pagkalito at pagkaligaw. Wari’y patuloy siyang bumubulusok pailalim sa kadiliman na tila walang katapusan. Mahal niya si Laura, pero ang…