Showing the single result

  • Hiwaga ng Krusipiko

    Hiwaga ng Krusipiko | Anaclito Ramirez Acosta | Novella

    280.00

    Matagal nang naghahanap ng kasagutan tungkol sa totoong pagkatao ng kanyang ama si Antascar na pilit na itinago ng kanyang ina. Isang kaluluwa naman ang hindi mapanatag na naghahanap ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Sa tulong ng mahiwagang espada, magtatagpo ang kanilang mga landas. Pinili ng mahiwagang espada na Krusipiko ang binatilyo upang gawin itong…