Showing the single result

  • sitio pulang lupa

    Sitio Pulang Lupa | Marix Luna | Thriller

    420.00

    Sa hilig ng magkakaibigang Icay, Mowgee, Valeree, Shinee, Jaeyel, Maryoo at Aldreen sa out of ordinary trips, susubukin nilang tuklasin ang katotohanan sa likod ng malagim na isla ng Palawan tungkol sa mga halimaw na kumakain ng laman ng tao. Ngunit hindi pa man nila nararating ang pupuntahan, isa-isa na silang nagkakawalaan. Makapagpapatuloy pa kaya…