Showing the single result

  • Ang mga pangitain ni Alora

    Ang Mga Pangitain ni Alora | Pinknabear | Thriller

    430.00

    Ang pagkakaroon ng hindi ordinaryong kakayahan ay biyaya para sa iba ngunit hindi para kay Alora. Ang ganitong kakayahan ay isang sumpang kan’yang kinasusuklaman. Dahil ang makita ang kamatayan ng iba ay hindi niya kahit kailan man hiniling. Ang makita ang mga mangyayari ay hindi niya rin nais makita sa kanyang pangitain. Kung ikaw ay…