Showing the single result

  • Nangungulilang Hardin Front

    Nangungulilang Hardin | Maya Morenang Mangangatha

    250.00

    Ang Nangungulilang Hardin Ang hangin ang naging mata at saksi sa maghapong paghinga ng hardin. Hindi man ito naririnig ng mga tao, mahalaga pa ring maglaan ng panahon sa pagmasdan sa kagandahan nito upang lumalim ang pagpapahalaga sa pagsibol nito.¬†Mababasa sa tig-iisandaang mga salita ng pagmumuni, at mga tula ang kakaibang galaw ng kapaligiran. Ipinaparamdam…