Showing the single result

  • HERA Christ Cornelio

    Hera | Chris Cornelio | Fantasy | Paperback

    430.00

    Hera | Chris Cornelio | Fantasy | Paperback Si Hera ay isang prinsesa sa mundo ng mga diwata at ang tanging nakaligtas sa pag-atake ni Vidco sa kanilang mundo. Si Vidco, ang hari sa mundo ng mga espirito na siyang may hangad na kolektahin ang apat na kristal dahil nais nitong maging pinakamakapangyarihang nilalang. Kaya…