Showing the single result

  • Withering Heart

    Withering Heart | Eana Yllanzariin | Fantasy | Novella

    455.00

    Propesiya’t batas ang laging priyoridad ng lahat ngunit iba si Titus Xios, isang piniks na kalayaan ang tanging hinahangad – kalayaang matagal na niyang gustong matamasa, at sa hindi inaasahan ay nabigyan siya ng pagkakataong mahanap ang landas tungo sa kalayaan subalit ibang mundo ang kaniyang natagpuan. Makakayanan kayang mamuhay ni Titus sa mundong hindi…