Showing the single result

  • RETOKE EVE P. ANTONIO

    Retoke at iba pang mga dagli | Eve P. Antonio| 26 Pages

    290.00

    Ako bilang babae, ina, manggagawa, guro, kaibigan, anak, ibinabahagi ko ang mga danas na ito, sa kabila ng patong-patong na papel na kailangang maayos na panghawakan. Nagiging bahagi natin ang bawat nating danas. Mahala ang pagpili sa bawat nating pagtahak; at ito ang pinakaubod ng ating eksistensiya, ng ating pag-iral, maging ng ating mga panulat….