Showing the single result

  • Alimyon

    Alimyon sa Kasingkasing | Shekkaina Añana | Simplyzephy

    360.00

    Sa kakugi sa mga tudlo, nabanhaw ang mga binuhat nga mugna sa mabulakong imahinasyon sa tagsulat. Kining mugbo nga mga sugilanon gihataga’g kinabuhi pinaago sa mga balaknong pinulungan nga maoy nagpadayag sa mga tinagong kinaadman. Kini nagalakbit sa nagkalain-laing kaagi sa mga tawo nga nakabaton ug kalampusan pinaagi sa kasakit, kilig og panagsadya. Kay ang…