Showing the single result

  • Britalya Jeng Guangsing-De Dios

    Britalya | Jeng Guansing-De Dios | MitolohiyaPH

    450.00

    Isang palasyong ginto, mga makukulay na sirena’t sireno, mga itim na syokoy, malalaking halimaw-dagat, dambuhalang dikya, ang dalampasigan at mga along agresibo – ang mga ito ang madalas na laman ng mga panaginip at pangitain ni Amara. Paulit-ulit, tila totoo. Ang nakapagtataka, ang mga ito ay misteryoso ring nakatala sa aklat na isinulat ni Randolf…