Showing the single result

  • Ang Lahat ng mga Nilikha | Francisco Arias Montesena

    Ang Lahat ng mga Nilikha | Francisco Arias Montesena | Paperback

    350.00

    May ligalig na pumipiglas sa lamyos ng tinig ni Francisco Arias Monteseña. Naroon ang pirming paglikom ng lakas ng loob upang umibig nang buo, kahit laging inuusig ang katuturan ng pagtangi, kaya’t “araw-araw [na] kinakapa ang dibdib/ sinisiguradong nasa tamang lugar ang puso/.” Mula sa mga karaniwang tagpo gaya ng pagkatinik ng lalamunan, sa matimping…