Renato Tranquilino’s Upcoming Book Signing—Planting the Flag of #PinoySciFi Up North

Renato Tranquilino’s Upcoming Book Signing—Planting the Flag of #PinoySciFi Up North

Pinoy science fiction gets ready for take-off in the North. Thanks to 8Letters Bookstore and Publishing, in partnership with Mt. Cloud Bookshop, accomplished Pinoy science fiction author, Renato Clarete Tranquilino, prepares himself to plant the flag of Filipino science fiction authors in Yangco Road, Baguio City.  He will be holding…

Yamang Isip: Panimulang aralin sa Intellectual Property sa Pilipinas ni FP Romero PhD (An Excerpt)

Yamang Isip: Panimulang aralin sa Intellectual Property sa Pilipinas ni FP Romero PhD (An Excerpt)

Mga Bahagi ng Siklo ng Yamang Isip Paglikha ng Yamang Isip / Intellectual Property CreationAng unang bahagi ng siklo ng yamang isip ay ang intellectual property creation o ang paglikha ng mga bagay na maaaring mapagkalooban ng mga karapatang pangyamang isip. Sa bahaging ito nabubuo ng isang manlilikha ang mga…

Ultimate Guide to Writing and Publishing Your Poetry Book
|

Ultimate Guide to Writing and Publishing Your Poetry Book

It wasn’t so long ago when publishing poetry books wasn’t a huge hit—but thanks to Lang Leave, Michael Faudet, and Rupi Kaur—people became fond of poetry and artistic words all over again. Maybe you are into the works of these magnificent poets that you want their books so bad. Or…

SUÓNG! Mga Aporismo ng Paglusong at Pagsulong ni Gerome Nicolas Dela Peña (An Excerpt)
|

SUÓNG! Mga Aporismo ng Paglusong at Pagsulong ni Gerome Nicolas Dela Peña (An Excerpt)

 Maglayag ka sa pinakamalalayong dagat ng inyong pangarap. Walang dakilang bagay ang mahahanap sa pampang na iyong kinasanayan.  Pagdating ng panahon, masasabi mo rin sa kaniya: “Ako pa rin ito, mas pinatibay lang ng iyong paglayo.”  Nakikinig pa rin ako sa musika, sa himig ng iyong nag-aalab na mga mata…