Yamang Isip: Panimulang aralin sa Intellectual Property sa Pilipinas ni FP Romero PhD (An Excerpt)

Yamang Isip: Panimulang aralin sa Intellectual Property sa Pilipinas ni FP Romero PhD (An Excerpt)

Mga Bahagi ng Siklo ng Yamang Isip Paglikha ng Yamang Isip / Intellectual Property CreationAng unang bahagi ng siklo ng yamang isip ay ang intellectual property creation o ang paglikha ng mga bagay na maaaring mapagkalooban ng mga karapatang pangyamang isip. Sa bahaging ito nabubuo ng isang manlilikha ang mga…

Ultimate Guide to Writing and Publishing Your Poetry Book
|

Ultimate Guide to Writing and Publishing Your Poetry Book

It wasn’t so long ago when publishing poetry books wasn’t a huge hit—but thanks to Lang Leave, Michael Faudet, and Rupi Kaur—people became fond of poetry and artistic words all over again. Maybe you are into the works of these magnificent poets that you want their books so bad. Or…

SUÓNG! Mga Aporismo ng Paglusong at Pagsulong ni Gerome Nicolas Dela Peña (An Excerpt)
|

SUÓNG! Mga Aporismo ng Paglusong at Pagsulong ni Gerome Nicolas Dela Peña (An Excerpt)

 Maglayag ka sa pinakamalalayong dagat ng inyong pangarap. Walang dakilang bagay ang mahahanap sa pampang na iyong kinasanayan.  Pagdating ng panahon, masasabi mo rin sa kaniya: “Ako pa rin ito, mas pinatibay lang ng iyong paglayo.”  Nakikinig pa rin ako sa musika, sa himig ng iyong nag-aalab na mga mata…

8Letters Anthologies

We love discovering new talents and giving space to their creations. In 8Letters anthologies, newbie or seasoned writers are all welcome to submit their works. Whether you write in English or Filipino, depending on the theme, your story has a chance of being picked to be included in our book….