New Stories of Power and Courage Emerge from these Women Writers
| |

New Stories of Power and Courage Emerge from these Women Writers

Before 2022 drew to a close, 8letters Bookstore and Publishing added to its roster of short story collections and novellas another testament to authentic Filipino talent: Take Me A Hundred Years Back (Cam Adajar); The Silence of Stars and Other Stories (Carmel Ilustrisimo); and Schizopretty (Kristel Coleongco). #PinoyScifi with a…

SUÓNG! Mga Aporismo ng Paglusong at Pagsulong ni Gerome Nicolas Dela Peña (An Excerpt)
|

SUÓNG! Mga Aporismo ng Paglusong at Pagsulong ni Gerome Nicolas Dela Peña (An Excerpt)

 Maglayag ka sa pinakamalalayong dagat ng inyong pangarap. Walang dakilang bagay ang mahahanap sa pampang na iyong kinasanayan.  Pagdating ng panahon, masasabi mo rin sa kaniya: “Ako pa rin ito, mas pinatibay lang ng iyong paglayo.”  Nakikinig pa rin ako sa musika, sa himig ng iyong nag-aalab na mga mata…

The Dream Chose the Dreamer | An Excerpt from Inborn Dreams by Daniel Indic
| |

The Dream Chose the Dreamer | An Excerpt from Inborn Dreams by Daniel Indic

In our society today, our dream is what others tell us to dream. So, the dreamer chooses the wrong dream. Yet, your very dream which you are born with will always choose you—the dream chose the dreamer. This will always be the truth. The soil chose the tree, and the…