Karapat-dapat Ka | Send Orbillo | Self-help | Paperback

390.00

GUARANTEED SAFE CHECKOUT
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal

Description

Sa pagbubukas ng bagong pahina ng ikalawang aklat, ang Karapat-dapat Ka ay matapang nitong sususugan ang paghilom ng mga nagmahal sa mga sugat na kanilang natamo. Sa aklat na ito ay ituturo ang proseso kung paano kilalanin, mahalin, at pagbutihin ang mga sarili sapagkat naniniwala ang may-akda ng dalawang aklat na ito na panahon na upang ibalik ang kapangyarihan na mahalin at pahalagahan ang sarili sa mismong nagmamay-ari nito—ikaw.
Maliban sa Diyos na Siyang lumikha sa atin, tayo na may katawan ang siyang nararapat na kauna-unahang magbigay ng pagmamahal sa ating sarili. Wala sa ibang tao ang kapangyarihang ito kundi nasa ating mga kamay.
Wala kang dapat hintaying tao upang:
Piliin ka,
Maging sapat ka,
Pahalagahan ka,
Mahalin ka.
Sapagkat anuman ang kasalukuyan mong kalagayan at maging sino ka man, pinili, sapat, mahalaga at kamahal-mahal ka sa iyong sarili.
Tapos na ang mga sandali ng pamamalimos, pagmamakaawa, at pamimilit upang maitrato ka nang kung anong nararapat para sa iyo.
Bagkus, panahon na.
Panahon nang bawiin mo ang dati mong halaga at umuwi sa tunay mong pagkatao na matagal mong tinalikuran at kinalimutan
Panahon na ng pagtayo sa mga sarili mong mga paa upang idepensa ang sarili sa mga magtatangkang agawin ang iyong identidad
Panahon na ng pagbibigay mo ng buo mong pagmamahal sa iyong sarili upang sa ganoon ay maging tamang pagmamahal na ang maibibigay mo para sa iba
Hindi ka lang kahintay-hintay… Karapat-dapat Ka!

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.