Showing the single result

  • Pedestrian | Gerome Nicolas dela Peña | Paperback

    Pedestrian | Gerome Nicolas dela Peña | Paperback

    290.00

    Pedestrian | Gerome Nicolas dela Peña | Paperback “Nabubuhay tayo sa gabing madilim at mapanglaw, at patunay ang aklat na ito na hindi natutulog ang makata sa gitna ng karahasan at kawalang katarungan—nagsisilbi siyang ilaw upang makita nang malinaw ang mga bagay.” JERRY B. GRÁCIO 2015 Southeast Asia (SEAWrite) Awardee