Showing the single result

  • Ang Liwayway at Sandekadang mga Dagli | Stefani J. Alvarez

    450.00

    Hindi isang dramatikong pagtitipon ng mga basag-basag na salamin mula sa mumunting akda ang antolohiyang ito. Muling maninindigang ang totoong kuwento ay naghihimagsik sa loob at labas ng pagkukuwento tulad ng isang malayang dagli. At papatunayang ang bawat paglikha ay hindi nangangahulugang pag-aakda ng memorya kundi ito ang mismong pag-aakda sa samot-saring paglikha ng memorya….