Uriela Yin

Uriela Yin has loved writing since she was thirteen. Unang nahumaling sa paglikha ng mga tula hanggang nakagiliwang gumawa ng kuwento sa mga lumang kuwaderno noong High School hanggang kolehiyo. Nawala sa pagsusulat ng makapagtrabaho at bumalik lamang noong 2014. She started writing again on Wattpad. That was where her writing journey began. She loves writing Rom-coms and continuously tries to learn other genres.