Robert Mari Joseph Ramos Julian

Si Robert Mari Joseph Ramos Julian ay isang dating musikero na nahilig sa pagsusulat ng mga tula. Naniniwala siya bilang isang baguhang manunulat na walang mas dalisay pa sa mga ideyang nanggaling sa malikhaing isip at sariling karanasan ng may-akda.
Ang aklat na Hanggang Sa Muli ay koleksyon ng mga tula na nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan sa napakalawak na mundo ng panitikan.

Maaaring makita ang kanyang ibang likha sa:
Instagram: marirobey_For collaborations:
E-mail: [email protected]
Facebook Messenger: Robert R. Julian