job

job is a heavy cloud.

palaging umuulan at tamad si job na magdala ng payong.

si job ay takot sa gulay. nakakawala rin siya ng panyo kada linggo.

ang current blood type ni job ay Great Taste White.

Email: [email protected]