Jemson Y. Cayetano

Si Jemson Cayetano ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya ng tsokolate, biskwit, keso, palaman at powdered juice. Inilalaan niya ang mga oras na nakalogout sa opisina sa pagsulat ng mga kuwento at sanaysay, at sa pagbabasa (lalo na ng paborito niyang Manga).

Ang kanyang mga kathang “Abot Kamay ang Himala,” “Ang Idolo ni Ruru,” at “Pangarap Kong Ride” ay nagsipagwagi ng karangalan sa Saranggola Blog Awards sa magkakaibang taon. Ang nauna ay nailathala rin sa isang labas ng Magasing Liwayway noong 2018.

Maaari mo siyang makasabay sa kalye sa mga araw na pumapadyak siya sa ibabaw ng kanyang bisikleta papunta sa kahit saan niya maisipan. O kung hindi man, pwede mo siyang mapakinggang dumaldal bilang si “Babs” sa Spotify podcast na may pamagat na “Tara Lugaw.”Wala siyang nais patunayan sa kanyang mga sulatin. Gusto niya lang maging malaya.

Buy Jemson Cayetano Books