Cymbeline R. Villamin

Nabuo ni Cymbeline R. Villamin ang kaniyang unang nobela sa edad 67. Dati na siyang nagsulat ng mga kwento para sa Liwayway at HomeLife; at mga sanaysay para sa Philippine Panorama at Health & Lifestyle. Naging Research Specialist sa Department of Science and Technology at kasalukuyang kasapi sa

Humanities Division ng National Research Council of the Philippines. Nakatira ngayon sa Cavite kapiling ang kabiyak at mga anak.

Buy Cymbeline Villamin’s Book: