Crisanta Nasayao

Si Crisanta Nasayao, ay nagtapos ng Komunikasyong Pang-Madla sa Universidad de Manila. Nakakuha rin siya ng ilang units sa Masteral ng Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Nakatuon ang lente ng kanyang pag-aaral sa mga Kuwentong Pambata at patuloy na binubuo ang saliksik para sa theses. Paminsan-minsan ay dumadalo rin sa mga palihan ng Pagkukuwento para sa mga bata. Sa kasalukuyan, si Crisanta ay empleyado ng isang kompanya sa Quezon City.

Buy her book here: