Showing the single result

  • Ang Babaeng Hindi Mahilig sa Rosas | Maya Mangangatha

    380.00

    Ang Babaeng Hindi Mahilig sa Rosas | Maya Mangangatha Nabubuhay tayong lahat sa loob ng iba’t ibang kontradiksyon. Pilit nating binubungkal ang mga ito sa pag-asang mabibigyang kabuluhan natin ang ating mga karanasan. Ganito rin ang palagay ni Rose Candice, na datapwa’t sa kanyang pangalan ay hindi masikmura ang mga alaalang nakakabit sa imahen ng…